VIRKSOMHETSPLAN - ÅRSPLAN -FAGOMRÅDEPLAN- MÅNEDSBREV

Vår virksomhet er basert på et systematisk planarbeid som er 3 delt. Virksomhetsplan ( 3- 5 år) er overordnet. Årsplan og fagområdeplan gjelder for et år om gangen. Månedsbrev sier noe om hva som skal skje oget tilbakeblikk på hvordan det egentlig ble. (evaluering) I tillegg har vi egne prosjektplaner

Våre planer er de ansattes arbeidsverktøy.

De skal også fungerer som informasjon overfor foreldre og samarbeidspartnere. I planene sier vi noe om hva vi vektlegger og hvilke verdier vi ønsker å fokusere på.

Årsplanarbeid er kontinuerlig. Vi fastsetter prosessmål, kriterier og evaluerer. Vi har også kollegabasert vurderingsarbeid som skal styrke de voksnes evne til refleksjon og forbedring av egen kommunikasjon og praksisutførelse.

Månedsbrevene inneholder et tilbakeblikk på hva som faktisk skjedde og om prosessmålene ble realisert eller ikke.

Det er viktig at selv med planer så er hverdagen uforutsigbar. Planer er til for å gi mening og retning, men er ikke endelige. Planer er fravikelige og følger barnets utvikling, medvirkning, trivsel og interesse. Derfor opplyser vi om at planarbeidet vil kunne endres underveis.

Progresjon, barnets medvirkning og individuell hensyn er faktorer vi vektlegger.

NB. VI MINNER OM AT VIKTIGE DATO PÅ PLANER KAN BLI ENDRET. HVIS DERE IKKE HØRER ANNET GJELDER DE. 

 

 

 Leirdalen Virksomhetsplan 2018-2023   REDIGERT 08.09.2020 

 

ÅRSPLAN 2020.docx test

 

 

 Fagområde progresjonsplan 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE FAGLIGE ARTIKLER

Bruk av musikk gir bedre språkopplæring1

Bruk av musikk gir bedre språkopplæring2

Bruk av musikk gir bedre språkopplæring

Bruk av musikk gir bedre språkopplæring4

 

Hvorfor er sang og musikk viktig for barn og unge 1

hvorfor er sang og musikk viktig for barn og unge 2

 

Barn i natur får bedre motorikk 1

Barn i natur får bedre motorikk 2

Barn i natur får bedre motorikk 3