SYKDOM - NYTTIGE NØDNUMMER

LEGEHJELP AKUTT 113 FREKHAUG LEGEKONTOR: 56 17 11 10 HELSESTASJON ROSSLAND: 56 17 91 44 KNARVIK LEGEKONTOR 56 35 10 03 GIFTSENTRAL 22 59 13 00 TAXI 07000 POLITI 112 ( 02800) BRANN 110 BRANN MELAND 95 88 18 88

RETNINGSLINJER VED SYKDOM

Barn som er syke trenger ro, hvile og omsorg hjemme. Barnehagehverdagen er travel og vi er mye ute i friluft. Et barn som er for syk til å være ute eller kan smitte andre skal være hjemme.

 

Ved diare og feber må barnet få tid til å hente seg inn igjen. Et barn med diare og eventuelt kaster opp om kvelden og/eller morning SKAL holdes hjemme i 48 timer. Det er svært viktig med tanke på smitte forebygging. 

Barnehagen gir ikke febernedsettende til barn annet enn i nødstilfeller. Foreldre blir kontaktet hvis ansatte mistenker feber eller måler feber på barnet.

Ved skade i barnehagen skal foresatte informeres og foresatte er de som bestemmer om barnet skal til lege. Ved alvorlig medisinsk skade tar barnehagen i samråd med foreldre affære umiddelbart. Så lenge  barnet er i barnehagen skal foreldre være tilgjengelig på mobil. Husk oppdatering av mobilnummer og adresse.

Forsikret: Barna er forsikret i barnehagen. Ved kutt eller små skader som innebærer kjapp legetur med sying og sjekk kommer inn under egenandel og dekkes av foreldre selv. Vi skriver avvikskjema som foreldre oppbevarer i tilfelle senskader. Munn, tenner, hode er områder som vi anser som viktigst å registrere med hensyn til senskader.

 

hygieneplakat-smitte bokmål

Barneulykkesforsikring

 

Oversikt over barnesykdommer og infeksjoner[1]

Hodelus[1]

Nye anbefalinger om barnehager og smittevern - Folkehelseinstituttet

Oppkast_og_diare_Skriv_til_foreldre[1](1)[1]

rasende_barn[1]

hånd-for_og_munnsyke[1]

Info hånd-fot-

Brennkopper[1]