KVALITET ER VIKTIG FOR LEIRDALEN BARNEHAGE

FRILUFTSLIV. BARNS MEDVIRKNING. SOSIAL KOMPETANSE. KOSTHOLD. TILKNYTNING FOR DE ALLER MINSTE Barn som går i barnehage med god kvalitet utvikler bedre ferdigheter på en rekke områder enn barn som går i barnehage med lav kvalitet. Vi ser på strukturkvalitet og prosesskvalitet. Strukturkvaliteten er våre ytre rammer som bemanning, utdanning og erfaring blant personalet. Vi har dyktige, erfarne pedagoger med videreutdanning. Prosesskvalitet handler om interaksjoner barnet medvirker i. Begge disse kvalitetsbegrepene spiller en viktig rolle i barnets utvikling på kort og lang sikt.

 

FRILUFTSLIV
I Leirdalen barnehage vil vi gi barna unike opplevelser i naturen. Barn trenger naturen for læring, glede og sunn utvikling. Naturen trenger barna for senere å bli ivaretatt.
Vi vektlegger sikkerhet og ferdes med nok voksne under trygge faste rammer.

BARNS MEDVIRKNING
Vi skal ha barnet ditt i fokus. Det skal bli sett, hørt og få ytre meninger om sin barnehagehverdag.Trivsel og god omsorg er et voksenansvar og gjennom anerkjennende kommunikasjon legger vi grunnlaget for god selvfølelse. Før et barn kan lære og stilles krav til må det ligge tillit, trygghet og anerkjennelse i bunn.

SOSIAL KOMPETANSE /
EMPATI
Gjennom selvutviklingsprogrammet "Steg for Steg"
hjelper vi barnet å løse konflikter på en god måte, oppøver empati og lærer
barnet gode strategiske måter de kan samhandle med andre på. Barnet trenger det
for egen trivsel, uvikling og fremgang og samfunnet trenger fremtidige voksne
med utviklet empati og samhandlingsevner.

KOSTHOLD
Vi vil gi barna variert og sunn mat og dermed bidra til gode kostholdsvaner som de vil ta med seg senere i livet. Et sunt kosthold gjør barnet ditt mer oppmerksom, konsentrert, lærevillig og i bedre humør. Foreldre tar med sunne alternativer ved bursdagsfeiring. Vi serverer vann/melk daglig og saft kun ved spesielle anledninger.

TILKNYTNING FOR DE ALLER MINSTE

Tenker du at 1-2 åringer er for små til å gå i barnehage ? Vi ser at små barn trives og utvikles når vi har gode rutiner og rammer i hverdagen. Vi vet hva som er viktig for de aller minste og jobber for god og positiv relasjon i hverdagssituasjoner. Vi vektlegger omsorg og trøst. Vi avviser aldri et barn og har alltid et fang når det trengs. Vi samarbeider tett med foreldre om vaner, rutiner slik at barnet ditt blir individuelt fulgt opp i forhold til soving, mat, trivsel og utvikling. Språk er viktig og vi er obs på god språkstimulering fra starten av. Vi vet at forskning viser til at barn som har gått i barnehage skorer høyere i forhold til ferdigheter og egenutvikling.

VENNSKAP

Det kan være krevende å skaffe seg en venn. Det handler om evnen til å utvikle lekekoder, empati, innlevelse, fantasi og sosial komptanse. I barnehagen ser vi viktigheten av at barn leker og trener på å skaffe seg venner. En god venn gir trygghet og glede. Ved overgang til skole er det også trygt å vite at det skjer i følge med en venn.

DEN VIKTIGE LEKEN

Leken er barns viktigste tiltak for å forstå seg selv om omverdenen. De trenger leke kloke barnehager som gir de tilgang til "løse deler" så de kan utvikle sine mentale evner, kreativitet og nysgjerrighet."Løse deler kan være mye alt fra papprør, bøtter, esker, kongler, kvister, knapper osv. Der voksne ser rot ser barn muligheter.Den formaliserte tankegangen heller mot ferdige plastleker som frister og pådyttes oss fra store gigant leke butikker. Men barn kjeder seg fort med denne type leke og fantasien utvikles best med materiale de selv kan sette sammen og omforme til de hva de enn måtte leke og finne på.

Foreldre vil noen ganger se spor etter barns lek ute, planker, kasser, pinner.Noen ganger blir de liggende til neste dag som inspirasjon til videre lek.