VELKOMMEN TIL LEIRDALEN BARNEHAGE -ÅPNINGSTID FRA 06.45 -17.00

Leirdalen Barnehage er en barnehage med vekt på Natur og Friluftsliv. Vi holder til i lyse flotte lokaler på Rossland med natur og sjø like ved. Rossland er en naturperle i Alver kommune. Vi tar imot barn i alderen 1- 6 år. Vi holder åpent hele sommeren. Vi har dyktige kompetente ansatte kvinner og menn med lang erfaring All økonomi går til beste for barna, ansatte, og driften. Vi tenker stort om ditt barn og hjelper barnet med læring, trivsel, sosial kompetanse, skaffe venner, og få opplevelser og erfaringer som gjør det godt rustet til skolestart og livet generelt.

Folder A5 Leirdalen bhg (2)

Vår læringsfilosofi er basert på De Mange Intelligenser av Howard Gardner.

Alle barn trenger stimuli og har talentfulle egenskaper som vi vil hjelper de med å utvikle. Barnas trivsel, glede og mestring er viktig for oss. Språk er grunnlaget for utvikling og glede og vi starter med forebyggende arbeid fra tidlig av. De minste skjermes og vi vektlegger god tilknytning med stabilt og omsorgsfulle voksne. Vi er en realfagsbarnehage som innebærer at de voksne jobber aktivt med å styrke barns forståelse for realfaglige begreper gjennom lek, aktiviteter og undring. 

Vi vektlegger:

Pedagogisk bemanning

Kompetanse og erfaring

Systematisk planleggingsarbeid

Omsorgsfull relasjon

Aktiviteter i friluftsliv

Lavo og båt

Sunt kosthold

Kjøkkenhage, bærbusker, frukttrær

Foreldremedvirkning