VEDTEKTER FOR LEIRDALEN BARNEHAGE SA

Styret 10.02.2020. Vedtektsendring bhg loven -februar 2020 (oppdatering opptaksmyndighet Alver kommune - planleggingsdager) Oppdatering SA: riktig mailadresse og endret kommunenavn