1 ÅRINGENE HAR DET BRA I BARNEHAGEN

1 - åringene er kommet for å bli. De går i barnehagen og vi må forholde oss til det og gi de gode trygge rammer med masse omsorg og nærhet. Vi har alltid et fang ledig og en trøstende klem. Forskning viser at barn profiterer på å gå i en kvalitets barnehage med voksne som har god relasjonskompetanse.

Vi har småbarns avdeling der vi skjermer de minste når det er nødvendig. Vi vektlegger trygge rammer, varme og dyktige voksne. Vi ser smilende små, vi ser glade og nysgjerrige blikk. Vi ser lysten til å lære, vitebegjær og utforskende barn.Språk og motorikk dannes fort. Barnehagelærere er gode på barns utvikling og ser med en gang om noe avviker. Da setter vi i gang prosesser for å hjelpe barnet å mestre. Alt i samråd med barnets foreldre.

Hvis dere lurer på om barnet har det bra i barnehagen så finnes det forskning på at barn som har gått i barnehage (god kvalitet i barnehagen er en forutsetning) får høyere inntekt, de tar lengre utdannelse og gjør det noe bedre i arbeidslivet.  (Forskning fra Økonomisk institutt ved universitetet i Oslo. )

Kvalitet handler om samspillet mellom barnet og de voksne. Små barns hjerner de første årene er utviklet i høyre hjernehalvdel. Der følelsene ligger. Vi må møte barna med vår høyre hjernehalvdel. Vi må møte de minste på følelses nivå. Anerkjenne, observere, forstå, trøste, osv. Det logiske kognitive utvikles senere i 4 års alderen. 

De mest stabile voksne skal være med toddlerne. Vi har bemannning:  15 småbarn 5 voksne der 2 er barnehagelærere. 

 

Legger ved en artikkel som belyser dette tema. LES s. !, 2, 3 4.

TIDLIG INNSATS FOR FOLKEHELSA

Tidlig innsats for folkehelsa 1

Tidlig innsats for folkehelsa 2

Tidlig innsats folkehelsa 3 (2)

Tidlig innsats folkehelsa 4