SKULERUTA - BARNEHAGEN ER STENGT PÅ PLANLEGGINGSDAGER

Vi holder stengt 5 planleggingsdager i året. Fokus på kompetanseheving og kurs blant ansatte. I tillegg har vi pålagte kveldsmøter. Su, styremøter, foreldremøte og årsmøte kommer i tilegg. Vi forholder oss effektivt i forhold til møtene for å begrense overtid utover det pålagte. Nedenfor finner dere skuleruta i Alver Kommune. I samarbeid med styret og Su har vi har tilpasset den til å gjelde slik vi hadde det før i Meland. Det gjør også de andre nærområde barnehagene. OPPSTART BARNEHAGEÅR I LEIRDALEN ER 01 AUGUST.

 

Skulerute 2019-2020 Vedteken 15.11.2018(461418) 

Tilpasset skulerute 2020 -2021

 

 DUGNAD

Foreldre skal i følge vedtektene jobbe 6 timer dugnad i året. 3 timer for enslig forsørger. Se eget skriv om dette og les vedtekter.

DUGNAD  kL 17.30 -20.30 hovedsaklig i oktober og april måned

Vær presis for registrering.

Manglende oppmøte og mindre deltakelsestid enn 6 timer (3 timer for enslig forsørger) pr. barnehageår medfører betalingsfaktura i juni måned. 300 kr timen. ( noe arbeid kan også avtales utenom)

Ved spørsmål angående dugnad ta kontakt med dugnadsleder.

Vel møtt !!

 

Takk for hjelpen.