SØKE BARNEHAGEPLASS

Vi har barnet i fokus og hjelper det å utvikle seg godt språklig, sosialt og selvstendig. Forskning og erfaring viser at jo tidligere barnet starter i barnehehagen jo mer rustet og kompetent blir det til å møte de krav som stilles fra omgivelsene og skolen. Vennskap er viktig og med en venn ved sin side vil et barn kunne mestre mange utfordringer. Vi har en liten skjermet avdeling for de minste og er bevisst på viktigheten av trygghet og tilknytning. Det skal alltid være et romslig trygt fang å lene seg til.

 

Viktig informasjon til heimesida om barnehagesøknad (1)

 

 

SØKE BARNEHAGEPLASS

Foreldre søker barnehageplass gjennom Alver
Kommune sine nettsider. Dere kan velge mellom flere alternativer. Vil dere bare
søke et sted kan dere velge samme barnehage på alle valgene. Frist for søknad til hoveopptaket i august er 01.mars. Ellers er det opptak hele året hvis ledig.

Ring oss gjerne om ledig plass på telefon 56179360.

Vi har stabile og erfarne kompetente voksne. God mulighet til å være nær de aller minste i en liten oversiktlig gruppe skaper trygghet hos barnet.

 SØKNADSFRIST 01 MARS FOR OPPSTART I AUGUST

 

DU HAR ALLEREDE PLASS MEN VIL ENDRE PLASSTYPE

Har dere barnehageplass hos oss, og ønsker å endre oppholdstid søker dere via kommunen.Men gi beskjed til daglig leder. Hvis dere vil redusere oppholdstid er det 2 måneders oppsigelsestid av plassen dere allerede har. Er det full dekning vil det være noe ventetid på å øke til fulltidsplass. Skal dere øke plass anbefaler vi dator: Før 15 desember og 01 august. 

 

OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS/UTMELDING

Dere er sikret barnehageplass til barnet er 6 år og i skolealder. Ønsker dere å slutte før må dere levere oppsigelse på eget skjema. Det er 2 måneders oppsigelsestid. Vennligst benytt vedlagte skjema.

oppsigelses skjema foreldre