Korona Pandemi

Korona er noe vi må forholde oss til i lang tid fremover. For å begrense smitte gjelder 3 viktige hovedregler. Hygiene, Avstand og holde seg hjemme ved sykdom. Vi har 3 farger som forteller oss noe om hvordan vi skal forholde oss til Korona. Grønt, Gult og Rødt. VI ER PÅ GULT NIVÅ OG BLIR DER TIL VI FÅR BESKJED OM ANNET. Nedenfor er link til korona og tiltak og informasjon

2020-09-15-flytskjema-barn    Er du usikker på når barnet kan gå i barnehagen. Bruk dette flyte skjema. 

 

 

KOHORTER:

Lillebjørn er en korhort. 

Stor er for det meste 2 kohorter i løpet av dagen bortsett fra tidlig morning og sen ettermiddag. Da må vi samarbeide for å få dagen til å gå i hop. Voksne må også kunne hjelpe hverandre ved sykdom og fravær, møter. Vi tilstreber å være adskilt og jobbe i mindre grupper mesteparten av dagen.

Ved sykdom må ansatte, barn og foreldre ikke komme i barnehagen. Vi har lav terskel ved symptomer på sykdom.

Egenmeldinger er delt opp slik at personalet kan ta en og en dag av 12 dager.  Max 5 dager før sykemelding kreves. Og 16 dager mellom før nye dager kan brukes. Helge dager teller ikke lenger med i egenmelding.  

Det vil bli brukt mer vikarer enn normalt. 

Vi har opprettet et engasjement angående kjøkken og matservering. 60 % stilling som skal ivareta matlaging 5 dager i uken. 

Det vil bli gjort noen endrigenger ved foreldremøte, barneaksjon og andre arrangementer.

VI KAN PLUTSELIG FÅ VARSEL OM AT VI ER PÅ RØDT LYS. DA MÅ VI ØYEBLIKKELIG TILBAKE TIL DER VI VAR I VÅR. DET KAN SKJE FORT.

Flere kohorter, levere barnet ved døren, kun 1-2 voksen i garderoben, medbrakt matpakker, begrenset åpningstid. 08,30 -15.30 Tilbud til samfunsskrtiske arbeidere. Mer vask og mer tid ute. 

 

 Korona beredskapsplan gult og rødt nivå

 

Barnehagetilvenning (1)

Håndvaskplakat barnehage

Syke personer skal ikke være i barnehagen (1).pdf 2.pdf ok

 veileder-i-smittevern-for-barnehager-3.-utgave_29.5.2020.pdf~RF156dd6d1