Sikkerhet er samarbeid.

Barnets sikkerhet er viktig. Det er en balansegang mellom det å kunne gi barnet tilstrekkelig utfordringer, erfaringer og samtidig trygghet. Det er umulig å garantere 100% trygghet. Det fungerer bare i en verden med sterk kontroll. Barn trenger å teste sine egne grenser og oppleve risiko som bidrar til viktig erfarings grunnlag. Målet er å lære barnet å teste sine muligheter og begrensninger i et trygt miljø. Foreldre og barnehagen kan samarbeide om å skape en hverdag med utprøving, utfoldelse, utvikling og sikkerhet.

Leirdalen Barnehage har et godt og systematisk HMS (Helse, miljø og sikkerhet )system.

Vi har jevnlig tilsyn og oppnår toppkarakter på vårt innhold og tankegang vedrørende HMS

Vi ble omtalt i PBL magasin om vårt Hms systemet. Godt system betyr ikke å være feilfri eller at det ikke kan skje uforutsette hendelser. Det kan skje hvor som helst, i barnehagen, ute eller hjemme.

Men vi prøver å være forebyggende og tenke sikkerhet i det vi gjør. Ingen systemer er pålitelig når vi jobber med mennesker. Vår økonomiske situasjon vil alltid påvirke bemanning og drift og vi jobber hvert år for å bevare kvalitet og standard. Barn kan være 10 timer i barnehagen mens voksne jobber 7,5 timer.

Sikkerhet er samarbeid. Tett og god kommunikasjon mellom barnehage og foreldre er viktig. Noen ganger har barnehagen mer kontroll og mindre bekymringer enn det foreldre selv opplever, men vi lytter til foreldre og sammen finner vi løsninger hvis det er stor usikkerhet. Vi ønsker at foreldre skal få gode forklaringer og være trygg på at barnet får utvikle seg på en sunn og hensiktsmessig måte.  

Vi har laget et skriv med noen punkter. Takk for at dere vil hjelpe oss med dette. Velkommen til en trygg barnehage.

 

snorfri barnehage

PÅMINNING SIKKERHET