FORELDREBETALING OG FORELDREREFUSJON

DET KOSTER 161,50 KR DAGEN FOR FULLTID PLASS OG 15 KR DAGEN I MAT FOR Å HA BARNET DITT I BARNEHAGEN. VI VEKSLER MELLOM SMØREMÅLTID OG VARM MAT. VI HAR EN DAG MED FISKEMÅLTID. I TILLEGG FÅR BARNET ET FRUKTMÅLTID OG MELK. DET ENESTE DERE TRENGER Å TA MED ER FROKOST ELLER EGEN MAT/MELK VED SPESIELLE BEHOV ELLER ALLERGIER. SØKNADSFRIST 01 MARS FOR OPPTAK I AUGUST. OG 15 DESEMBER FOR VÅREN. VED ENDRING AV PLASSTYPE SØKES DET INTERNT I BARNEHAGEN.

 NY PRIS FRA JANUAR 2021

100% 5 dager pr. uke/ 51,25 t/u kr 3230,- 

 80%  4 dager pr.uke/ 41,25 t/u  kr 2907,-

 60%  3 dager pr. uke/ 31,25 t/u kr 2261,-

 40%  2 dager pr. uke/ 21,25 t/u kr 1615,-

 

Mat 300 kr pr barn pr måned

 

INFORMASJONS SKRIV TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGEN2 e faktura

SØSKENMODERASJON:
30 % PÅ BARN NR.1
50% PÅ BARN NR 2

Loven sier: Ingen foreldre skal betale mer enn 6 % av sin inntekten. Dere som har rett på redusert barnehagepris må sende inn søknad til Alver Kommune. 

Det er gratis kjernetid for 2- 3-4 og 5 åringer. 

NB. DET MÅ SØKES GJENNOM KOMMUNEN SIN HJEMMESIDE. 

Ta kontakt med Daglig leder ved spørsmål eller behov for hjelp. 

 

DELTIDSPLASS
Vi minner om at barn som har deltidsplass ikke får med seg alle aktiviteter som foregår i løpet av et år. 

Hver dag har vi samlinger der barnet, språkstimulering, læring og aktiviteter står i fokus.

Endring av oppholdstid søkes om før 15 desember og 01 august hvis det er ledig kapasitet.

INNSKUDD
Leirdalen Barnehage er et samvirkeforeak. Innskudd pr familie er satt til kr 1000,- som betales ved oppstart.Tilbakebetales når barnet slutter og familien ikke lenger er medlem.

VARSEL OM OPPSIGELSE

Ved skyldig mer enn 2 måneders betaling medfører varsel om oppsigelse. Purring og inkassovarsel iverksettes umiddelbart. Ta kontakt med barnehagen snarest hvis det oppstår betalingsvansker. 

E-faktura.
Vi oppfordrer foreldre til å inngå E- faktura avtale. Dette gjør faktueringstjeneste billigere for barnehagen.

INFORMASJONS SKRIV TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGEN2 e faktura

MATPENGER:
For kr 300,- pr.mnd får barnet ditt et sunt måltid og frukt hver dag.
Prisen justeres etter plasstørrelse. Frokost tar barnet med selv. Vi oppfordrer til sunn mat. Det gir bedre konsentrasjon og helse for kropp og sjel.

DUGNAD:

Hver familie jobber 6 timer dugnad
pr. barnehagår. Enslige (bor alene) 3 timer. Ved manglende oppmøte betales det
kr 300,- pr time. Avregning i juni måned. Takk for innsatsen som er til for barnets beste.

PLANLEGGINGSDAGER:
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i barnehageåret fra august til juni. Personalet jobber sammen om felles planer for det pedagiske arbeidet og deltar på kurs.

SOMMERFERIE:
Barna skal ta ut 3 uker sammenhengende ferie i skolens ferietid. 23 juni til 22 august. Ferien er BINDENDE og meldes skriftlig til barnehagen innen 15 april.Førskolebarna tar sine 3 uker ferie før 01 august.

NB. Barnehagen fastsetter barnets ferie hvis svarlipp ikke er levert innen fristen 15 april.