Korona

Vi har laget en Korona side på hjemmesiden der informasjon blir lagt ut ved behov. Den ligger under "NYTTIG Å VITE" Vi har 3 farger som indikerer hva vi skal forholde oss til. Grønt, Gult, Rødt Vi er på Gult nivå og blir nok det utover høsten.

GULT NIVÅ 

HÅND HYGIENE -AVSTAND - FRAVÆR VED SYKDOM

KOHORTER. En avdeling regnes som en kohort. Om sommeren er alle en korhort. 

NÅr alle er tilbake blir LB en kohort, Storebjørn en kohort og sjøstjerna /Førskolebarn en kohort.

Foresatte holder en meter avstand til ansatte og og andre foresatte. 

Mer utetid.

Vi starter opp med mat servering i august. Vi prioriterer en fast ekstra kjøkkenhjelp til å lage i stand mat til barna. 5 timer  5 dager i uken. Slik at det blir forsvarlig håndtert en stund frem i tid.

Foreldre hjelper barn å vaske hender hver morgen når de kommer. 'Fast rutine

Vi kommer til å bruke mer vikar ved fravær hvis vi lykkes å få tak i en den aktuelle dag. 

 

Sykdom: 

Ingen kan komme i barnehagen ved symptomer på sykdom. Gjelder ansatte, barn, foreldre. 

 

Corona will Gonna :)

 

God Sommer